O Asonore

Jak se Asonor ® používá?      Proč chrápeme?      Lékař      Kvalita života      Léčba chrápání      Certifikát     

Chrápání, neklidný spánek a kvalita života

Fakty o chrápání

Chrápání může zabít Váš sexuální život.

Podle průzkumu, chrápání ničí sexuální život jednomu ze čtyř manželských párů. 25% párů spí odděleně, aby se vyhnuly nepříjemnému zvuku, který chrápání přináší, zatím co polovina připouští negativní vliv chrápání na jejich společný život.

Účinek nosních kapek Asonor® je klinicky dokázán

Účinek nosních kapek Asonor je klinicky dokázán komplexními klinickými studiemi, vykonanými předními odborníky a univerzitními klinikami v Londýně a Copenhagenu. Výsledky výzkumů spolu se zpětnou vazbou zákazníků ukázaly, že chrápání bylo eliminováno, nebo podstatně sníženo na tři osoby ze čtyř.

Mezinárodní výzkum dokazuje, že lidé, kteří chrápou, mají podstatně sníženou kvalitu života.

Chrápání může způsobovat sníženou kvalitu života formou kardiovaskulárních onemocnění, vysokého krevního tlaku a předčasného úmrtí.

U žen, které trpí chrápáním je riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění dvojnásobné.

Americký výzkum ohledně chrápání a vážných kardiovaskulárních onemocnění, vykonaný cca 72.000 zdravotními sestrami, který řídil Dr. Frank Hu z univerzity Harvard School of Public Health v Bostone, Massachusetts, ukazuje podstatně vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění mezi ženami, které chrápou.

Lidé, kteří chrápou, trpí třikrát více bolestmi hlavy a migrénami.

Skupina vědců z institutu National Institute of Aging v Marylande sledovala notorické chrápání 206 osob s chronickými bolestmi hlavy a 507 osob s občas se vyskytujícími bolestmi hlavy. Celkově se notorické chrápání vyskytovalo 3x více u pacientů s bolestmi hlavy, než u pacientů, kteří byli ve skupině kontrolovaných pacientů.

Sexuální výkonnost lidí je nepříznivě ovlivněna chrápáním.

Anglický průzkum 5.000 lidí Dr.Madaniho, kteří chrápou, dokazuje sníženou sexuální výkonnost.

Chrápání je spojováno s rizikem následných onemocnění mezi těhotnými ženami.

Australský výzkum naznačuje spojitost mezi chrápáním a zvýšeným rizikem následných onemocnění ve skupině těhotných žen.

U chronicky chrápajícího člověka může vzniknout syndrom obstrukčního apnoe (OSAS).

Studie dokazují, že u většiny pacientů s chronickým chrápáním může vznikat poškození hltanových aferentních a eferentních nervových vláken. Tato poškození mohou způsobit selhání horních dýchacích cest při OSAS. Protože není známo, u kterého chronicky chrápajícího člověka může vzniknout OSAS, doporučuje se včas začít s léčbou chrápání.

Manžel a otec zemřel po operaci, která měla odstranit problém s chrápáním.

Nor Knut Edland se rozhodl, že podstoupí operaci, aby se zbavil chrápání. Devět dní po operaci manžel i otec zemřel.